Özel Kokpit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Uçak Bakım Bölümü, Pilotaj Programı, Kabin Memurluğu Programı, İha Eğitimi, Havacılık, Lise, Havacılık endüstrisi, Hava taşımacılığı, Pilotaj Eğitimi, Staj

Pilot eğitimi, Uçak bakım teknisyeni, Havacılık meslek liseleri, Hava aracı teknolojisi, Uçuş eğitimi, Havacılık eğitim programları, Hava trafik kontrolörü, Havacılık okulu, Uçak simülatörü,

Havacılık sektörü, Uçuş güvenliği, Havacılık lisans programı, Havayolu şirketleri işbirliği, Kabin ekibi eğitimi, Havaalanı işletmeciliği, Hava aracı bakım teknolojisi,

 • tr
whatsapp

Neden Kokpit?

Kokpit

Neden Kokpit?

 • 1
  Tam Donanımlı Eğitim Modeli Evlatlarımızın hayatını etkileyecek en önemli seçimin belki de doğru bir lise tercihinden geçtiğini, günümüz şartlarında sadece üniversite eğitiminin artık yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz.

  Öyle bir eğitim modeli olmalı ki; öğrencilerimiz hem kültür derslerinden geri kalmadan üniversiteye hazırlanıp hem de gelecek yüzyılda en çok tercih edilen meslek dalında iş imkanına sahip mesleki eğitimi alabilsin.

  Öğrencilerimiz haftalık 45 saat ders programlarıyla  yoğun kültür dersi, İngilizce eğitimi ve mesleki dersleri; aynı zamanda akşam etütleri ve hafta sonu  destekleme etüt programıyla hayalini kurdukları üniversite hedefi, havacılık alanında kariyer fırsatı ve istedikleri her mesleğe adım atabilme şansına sahip olabilirler.

 • 2
  Disiplin ve Sevgi bir arada Disiplin hayatımızın her alanında bizi mutluluğa taşıyacak olmazsa olmaz kavramlardan biridir. Öğrencilerimiz okula girdikleri andan itibaren havacı üniformasıyla sabah içtimasında hazır bulunur. Saygıyı, sevgiyi, en önemli değerlerimizi ve havacılık disiplinini 4 yıl boyunca yaşamında içselleştirir.

  Aynı zamanda velisi, öğrencisi, idaresi, öğretmeniyle kocaman bir aile olmanın güzelliğini;  saygı ve sevginin varlığını kapıdan içeriye girdiğiniz andan itibaren hissedebilirsiniz.

 • 3
  Alanında Uzman Kadro Geleceğimiz olan değerli  öğrencilerimizin  eğitimi konusunda titiz olmayı en az ailelerimiz kadar önemsiyoruz.

  Okulumuzun kurucusu Türk Hava Yollarından emekli ,alanın çekirdeğinden gelmiş, iş disiplinini okul ortamına taşımıştır. Aynı zamanda meslek ve kültür dersi öğretmenlerini alanında uzman ,deneyimli kişilerden seçmektedir.

  Okulumuzun kayıt kabul şartları gereği yapılan mülakatın sonucunda başka bölümlere yönlendirdiğimiz öğrencilerimiz için de ailelerimize, okulun fiziki görünümünden ziyade mutlaka  okulun kurucusunu, başarısını, eğitim kalitesini, donanımını, eğitim kadrosunu sorgulamanın, yerinde ziyaret etmenin son derece önemli olduğunu anlatmayı kendimize borç biliyoruz.  

 • 4
  Her Öğrenciye %100 Devlet Teşviki İmkanı Mesleki bilgi ve beceri ekonomik başarının temelidir. Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan meslekî ve teknik eğitimde, öğrencilerimize ilgi, yetenek ve mizaç­ları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece önemlidir. Meslekî ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağla­yabilen, planlama ve karar alma süreçlerine uyumlanabilecek 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde  okulumuzda eğitim gören her öğrencimize %100 OSB Dışı Devlet Teşviki desteği verilmektedir.

 • 5
  Güçlü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lise dönemi, öğrencilerimizin ergenlik dönemi içinde olduğu ve  hayatı en çok sorgulağı dönemdir. Alanında uzman psikolojik danışman öğretmenlerimizin desteğiyle, öğrencilerimize  yaşam ve kariyer yolculuğunda fiziksel duygusal sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik programları geliştirilir ve uygulanır. Rehberlik programlarında öğrencilerimizin özgüvenlerini, temel sosyal becerilerini ,sorun çözme becerilerini, kendisini ve çevresini tanıyarak uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesini destekleyici bireysel ve grup çalışmaları yapılır. Kabiliyetlerine göre akademik ve mesleki olarak yönlendirme yapılır.

  Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenci ve velilerimizin gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek her  konuda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

 • 6
  Amerikan Kültür Dil Okulları İşbirliğiyle Kur Sistemli İngilizce Eğitimi Her öğrencinin İngilizce seviyesinin farklı olduğu gerçeğinden yola çıktık. Bu bağlamda: Öğrencilerimiz bu dili en iyi nasıl öğrenebilir, İngilizce eğitimini en verimli nasıl işleyebiliriz,  her öğrencimizin ingilizce seviyesini bir üste nasıl taşıyabiliriz sorularının cevabı olarak Amerikan Kültür Dil Okulları iş birliğiyle her seviyeden kur sınıflarıyla öğrencilerimiz , Türk ve yabancı öğretmenlerimiz eşliğinde  yazma, dinleme, konuşma, gramer çalışmalarıyla yoğun ingilizce eğitimi alırlar.

 • 7
  Yurdumuzun Dört Yanından Gelen Evlatlarımıza Yatılı Konaklama İmkanı Gerek yurt içinden gerek yurt dışından  gelerek konaklama imkanı arayan, hem kız hem erkek öğrencilerimiz;  başlarında kendi öğretmenlerimizin gözetmenliğinde yurt imkanımızdan faydalanırlar. Öğrencilerimiz servisle okul önünden hareket ederek yurda giderler. Akşam etütleriyle derslerini pekiştirme şansına sahiptir. Ailelerimizin gözü arkada kalmayacak şekilde güvenlik tedbirleri ve disiplin son derecede önemlidir.

 • 4
  Kişisel Gelişim Desteğiyle ARGE Çalışmalarına Destek ; Sanat Spor Aktiviteleri Öğrencilerimizin sağlıklı şekilde akademik gelişimlerinin sağlanması sanat, spor ve kültürel alanlarda alacakları yenilikçi eğitim programları ile mümkündür. Bu doğrultuda sanat, spor ve kültür alanlarından en az birine yönlendirilmesi, bilime olan ilgi ve meraklarını keşfetmelerini sağlayacaktır. Hayallerini gerçekleştirecek gücü ve motivasyonu onlara hissettirmek amacıyla maddi manevi destek ,teknoloji, bilim adına düzenlenen programların kesintisiz katılımı ve takibi tarafımızdan  özveriyle yapılmaktadır.

 • 5
  Erasmus’la Avrupa’da Staj İmkanı , Yaz Döneminde Antalya’da Staj İmkanı Öğrencilerimizin üniversite ve iş hayatına giden süreçte yeterliliklerini arttırmaları, işletmelerin mantığını deneyimlemeleri , öğrendiklerini pekiştirmeleri ve vizyon kazanmaları adına gerek yurt dışında gerekse yurt içi havalimanlarında belli dönemlerde staj yapma imkanına sahiptir.

  Erasmus projesiyle yurt dışında staja giden öğrencilerimiz kültürler arası etkileşim fırsatını da yakından deneyimleme fırsatı yakalarlar.

 • 6
  Hayat Becerisi Kazandırmak Amaçlı Simülatör , Mesleki Atölye ve Laboratuvarlarda Uygulamalı Öğrenme Şansı Eğitimin bir bütünsellik içinde gerçekleştirilmesi ,öğrencilerimizin hayat becerisi kazanmaları ve disiplinlerarası çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlayabilmek adına simülatör uçuş eğitimi, gerçek uçak üzerinde ve gerçek uçak parçaları ile tam donanımlı atölye ve laboratuvarlarımızda pratik ve uygulamalı eğitim yapma imkanları vardır.

 • 7
  Kariyer Günleri, Mesleki Teknik Geziler ve Sosyal Etkinlikler Günümüz şartlarında istediğimiz kadar iyi bir üniversiteden iyi şartlarda mezun olursak olalım, duygusal zekamızı olabildiğince geliştirmemiz gereken bir dönemdeyiz.  Duygusal zekâ, duygularınızı anlama ve yönetme kapasitesidir. Duygusal zekâya ilişkin beceriler kişisel farkındalık, kişisel denetim, motivasyon, empati ve sosyal beceri yeteneğidir.

  Öğrencilerimizin 9.sınıftan başlayarak iletişim becerilerini güçlendirebilecekleri,  kendilerini ifade edebilecekleri, karşılıklı iletişim kurabilecekleri ortamları oluşturarak onların sosyal yönlerini kuvvetlendirmelerini sağlayacak, sadece ,diplomanın yeterli olmadığı günümüzde onları kendilerine güvenen ,mutlu hissedecekleri  ve güçlü iletişim becerilerine sahip birer birey olmaları bizlerin asli görevidir.

 • 8
  Köy Enstütü Modeliyle Öğrencilerimize Farkındalık Kazandırma Hayali Ünlü eğitimci John Dewey’in “Benim düşlediğim okullar Türkiye’de Köy Enstitüsü olarak kurulmuştur. Tüm dünyanın bu okulları görüp eğitim sistemini, Türklerin kurduğu bu okulları göz önünde bulundurarak yeniden yapılandırması isabet olacaktır.” şeklindeki sözleri batı basınında yayınlanarak  tarihe geçmiştir.

  Köy Enstitüsü Eğitim Modeli; yönetime katılma, sorgulama ve sorma bilincine, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, dünyadaki gelişmeleri izleyip yorumlayabilen, sorunlar karşısında çözüm yolları arayışında hep aklı ve bilimi kullanan çağdaş insanları yetiştirme modelidir.

  Köy enstitülerinde iş içinde iş aracılığıyla iş için eğitim anlayışı egemendi. Bu anlayış doğaya duyarlı, insana duyarlı, yaşamla bütünleşen, ders kitaplarını ezberleten anlayıştan uzak, kaynağını yaşamın içinden alan  bir eğitim anlayışının tanımıdır.

  Köy Enstitülerinde verilen eğitim sonunda yaşamı değiştiren, dönüştüren, bunu yaparken de kendisi de değişen, insanca değerlerle bezenen, insanca bir dünya yaratmaya kurgulayan bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır ve bunu da başarmıştır.

  Biz de Kokpit ailesi olarak öğrencilerimizi Köy Enstitü Modeliyle yaşama hazırlamayı kendimize borç biliyoruz.