Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı Başvuru Formu’nda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Kokpit Havacılık Eğitim ve Yatırım A.Ş. (“Özel Kokpit Havacılık Lisesi”) tarafından oluşturulan bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve Kanun kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı Başvuru Formu aracılığıyla paylaştığınız ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, öğrenci ve veli telefon numarası, yaşadığınız il ve tercih ettiğiniz oturum saati kişisel verileriniz, başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve sınav başvurusu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı Başvuru Formu ile elde edilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Irlıganlı Mah. 1057 Sk. No:3 Pamukkale/Denizli adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@kokpit.k12.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Bursluluk Sınavı Başvurusu